Pelin tyylilaji

“- Onko Matilda ajatellut, mitä tapahtuu, kun kauppaneuvoksetar Boström saapuu Turkuun?

Mamma Puls ei välittänyt vaimentaa ääntään. Kaikki tiesivät joka tapauksessa kaikkien asiat, ja jos eivät tienneet, ottivat pian selvää.”

(Kaari Utrio: Ilkeät sisarpuolet)

 

Albergan seitsemän serkusta on liveroolipeli, joka rakentuu vahvasti historiallisen, romanttisen viihdekirjallisuuden sääntöjen varaan. Alla on tiiviisti kuvattu pelin teemoja ja sitä, millaista tyylilajia peliltä pyrimme hakemaan.

Suuremman draaman sääntö, silti rakkaus voittaa (melkein) kaiken

Salaisuudet, ristiriidat, juonittelut ja kauppakuviot on tarkoitettu pelattaviksi. Pelissä ei ole mitään yliluonnollista, mitä ei todellisuudessakin olisi voinut tapahtua, mutta pelissä kaikki juonet on tarkoitettu pelattaviksi saman pelin aikana. Pelin aikana on tarkoitus pelata suurimman draaman säännön mukaan ja luoda dramaattisia kohtauksia, jotka tarjoavat pelattavaa myös muille hahmoille. Toisaalta kuitenkin kyseessä on romanttinen draama, jossa rakkaus voittaa kaiken – tai ainakin hyvin monenlaisia vastoinkäymisiä – ja ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, on hyvä pelata sitä kohti, että vaikeudet saadaan kuitenkin tavalla tai toisella käsiteltyä ja voitettua.

Salaisuudet on tarkoitettu paljastettaviksi

Hahmojen ei ole tarkoitus (ainakaan pääosin) viedä salaisuuksiaan mukanaan hautaan, vaan salaisuuksien, niiden paljastumisen vahingossa tai paljastamisen tietoisesti on tarkoitus luoda peliä sekä kyseiselle hahmolla että muillekin hänen ympärillään. “Kahdenkeskiset” keskustelut voi hyvin käydä sen verran kuuluvalla äänellä, että ohikulkijan on mahdollista “vahingossa” kuulla hahmon aviottomasta lapsesta. Suurimmat salaisuudet voi säästää pelin loppupuolelle, mutta ei aivan viimeisille minuuteille, jotta niitä ehtii vielä asiaankuuluvasti päivitellä ja ehkä myös tehdä jonkin ratkaisun sen suhteen, miten (jos mitenkään) salaisuus hahmon tärkeimpiin ihmissuhteisiin vaikuttaa.

Viihteellisyydestä

Peli perustuu Kaari Utrion teoksiin, joita pidetään historiallisina romansseina. Se ei tarkoita pelkkää kepeyttä ja auringonpaistetta, vaan sankarien ja sankarittarien taustoissa voi olla aidosti ilkeitä sukulaisia, juonittelua ja taloudellista hyväksikäyttöä tai jopa lähisukulaisen itsemurha vaikkapa pelivelkojen vuoksi. Hahmojen taustoissa voi siis olla kaikenlaisia tragedioita, mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan koko pelin ajan esimerkiksi eläytyä uskottavasti traumakokemukseen. Vaikeista asioista on mahdollista päästä yli. Toisaalta rakastettua kohdannut tragedia voi olla myös ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa rakkautensa auttamalla ja tukemalla tätä erilaisin tavoin.

Epäkonventionaalisista hahmoista

Pelissä ei ole mitään sellaista, mitä meidän käsityksemme mukaan ei todellisuudessakin olisi voinut tapahtua. On kuitenkin tosiasia, että pelissä on varmasti enemmän erilaisia poikkeusyksilöitä kuin mitä kenties todellisuudessa. Paikalla on paljon sellaisia naishahmoja, jotka tavalla tai toisella poikkeavat naisten konventionaalisesta roolista. Useampi hahmo elää jollakin tavoin perinteisä poikkeavassa ihmissuhteessa, tai tavoittelee sellaista. Yksittäiset hahmot voivat kommentoida piikikkäästikin (myös) näiden hahmojen toimintaa, mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan pelissä pääosin kuvata poikkeusyksilöihin kohdistuvaa systemaattista sortoa. Kannustamme sellaiseen pelaamiseen, jossa eri tavoin poikkeavat hahmot saavat toimia pääosin vapaasti, mutta pyritään silti pysymään historiallisessa kontekstissa eikä luokitella hahmoja esimerkiksi pelin aikakauteen nähden anakronistisilla seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin liitetyillä termeillä.